Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

 

 

Premi Bernat Capó

 

L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) i l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, amb l'ànim de continuar fomentat la investigació i la divulgació dels treballs vinculats a l'estudi de la nostra cultura popular, convocaran properament, per a l'any 2021, el Premi Bernat Capó d'investigació i difusió de la cultura popular.

El termini de presentació de les obres i finalitzarà el 12 de juliol de 2024 i ací en tenim un resum:

Primera - Beneficiaris. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat els premis en els últims cinc anys. 

Segona - Objecte. Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

-Han de fer referència a qualsevol camp de la cultura popular, tant material com immaterial.

-Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.

-Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.

-Poden estar escrits en valencià o en castellà.Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis. 

- Els originals que opten al premi es presentaran a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls. 

Tercera - Premi. El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent, i que s’entén com a compensació pels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg general. 

Quarta - Termini de presentació. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 12 de juliol de 2024

Cinquena - Forma de presentació. 

Les sol·licituds es presentaran en la Seu Electrònica de la Diputació de València http://www.sede.dival.es/ (amb certificat i firma electrònics) que disposarà d'un procediment específic. Les persones no residents en territori espanyol poden gestionar el seu certificat electrònic emès per la FNMT (http://www.fnmt.es/en/ceres) a través de les Oficines Consulars d'Espanya en l'estranger.

Accés a la plataforma per la presentació de treballs:

https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/contenidos/GestorExpedientes?opAnterior=listadoTematico&tema=/CULTURA/&idExpediente=145300&tipoExpedienteGestor=CONV&addRuta

2) En el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batllia, carrer dels Serrans, núm. 2, 46003 València). 

3) En els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Junt amb les sol·licituds s'adjuntarà: 

- L’obra que opta al premi en les condicions assenyalades en la base sexta de la convocatòria. 

- Fotocòpia DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació legalment acceptat. 

- Una declaració responsable, model que s’adjunta i acompaña a la sol.licitut, que indique que l'obra és original i inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició i no està pendent de resolució en qualsevol altre concurs literari.

Sisena - Obligacions del guanyador El/La guanyador/a queda obligat a :

- Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

- Lliurar a l’editorial un original de l’obra guanyadora en format electrònic editable.

- Participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb el Museu Valencià d’Etnologia i l’autor/a. 

Setena - Exemplars no premiats Els exemplars no premiats podran recollir-se en un termini de dos mesos comptat a partir de la data de lliurament del premi. Els exemplars que no es recullen seran destruïts una vegada passat aquest termini. 

Vuitena - Règim jurídic i acceptació de les bases El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la llei 38/2003 General de subvencions i normatives concordants. 

Accés a la plataforma per la presentació de treballs:

https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/contenidos/GestorExpedientes?opAnterior=listadoTematico&tema=/CULTURA/&idExpediente=145300&tipoExpedienteGestor=CONV&addRuta

PDF  al web de l'ETNO

https://letno.dival.es/sites/default/files/Im%C3%A1genes/Activitats/2024/bernat%20capo/ANUNCI%20BOP%20Premi%20Bernat%20Capo%202024.pdf

Darrers guanyadors:

- El seculòrum i la seculera. Contes i acudits llicenciosos valencians de tradició oral, de Joan-Lluís Monjo

-Sense porc: l’alimentació en les identitats culturals de jueus i moriscos i en la seua persecució per la Inquisició de València, d’Albert Toldrà i Vilardell

Viure a la caseta. Una aproximació a l’hàbitat rural temporal tradicional valencià, de Carles Rodrigo Alfonso

Animetes santes. Costums tradicionals valencians sobre el més-enllà, de Josep Lluís Santonja

Gat Vell. Dites marineres, de Francesc Xavier Llorca Ibi

Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú

Els bastonets d'Algemesí, de Toni Bellón

Fem safareig, d'Agnès Vidal i Vicedo

Fantasmes al palau, d'Ivan Carbonell Iglesias

Bruixes, dimonis i misteris, d'Àlvar Monferrer

Més:

https://www.laveudelsllibres.cat/noticia/78948/albert-toldra-guanya-el-premi-bernat-capo-amb-una-investigacio-sobre-identitats-i-alimenta

https://www.riberatelevisio.com/carles-rodrigo-guanya-el-premi-bernat-capo-de-cultura-popular-2021/