Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

 

 

Premi Bernat Capó

 

L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) i l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, amb l'ànim de continuar fomentat la investigació i la divulgació dels treballs vinculats a l'estudi de la nostra cultura popular, convocaran properament, per a l'any 2021, el Premi Bernat Capó d'investigació i difusió de la cultura popular.

El termini de presentació de les obres i finalitzarà el 9 de juliol de 2023 i ací en tenim un resum:

Primera - Beneficiaris. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat els premis en els últims cinc anys. 

Segona - Objecte. Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

-Han de fer referència a qualsevol camp de la cultura popular, tant material com immaterial.

-Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.

-Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.

-Poden estar escrits en valencià o en castellà.Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis. 

- Els originals que opten al premi es presentaran a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls. 

Tercera - Premi. El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent, i que s’entén com a compensació pels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg general. 

Quarta - Termini de presentació. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 28 d'agost de 2022

Cinquena - Forma de presentació. 

1.- Omplir la sol·licitud d'inscripció en la seu electrònica de la web de la diputació:

              - seu electrònica/catàleg de tràmits/cultura i oci/sol·licitud premi

              - adjuntar un pdf de l'obra que es presenta

 2.- Imprimir la sol·licitud d'inscripció que has tramitat

 3.- Presentar en el registre general de la diputació o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- la sol·licitud d'inscripció

- un sobre tancat en el que s'indicarà a l’exterior el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor, dins del sobre s’inclourà la documentació següent:

- dades de l'autor: nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment establit.

- declaració jurada de que l'obra és original, inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició.

 

Sisena - Obligacions del guanyador El/La guanyador/a queda obligat a :

- Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

- Lliurar a l’editorial un original de l’obra guanyadora en format electrònic editable.

- Participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb el Museu Valencià d’Etnologia i l’autor/a. 

Setena - Exemplars no premiats Els exemplars no premiats podran recollir-se en un termini de dos mesos comptat a partir de la data de lliurament del premi. Els exemplars que no es recullen seran destruïts una vegada passat aquest termini. 

Vuitena - Règim jurídic i acceptació de les bases El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la llei 38/2003 General de subvencions i normatives concordants. 

Accés a la plataforma per la presentació de treballs:

https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/contenidos/GestorExpedientes?opAnterior=listadoTematico&tema=/CULTURA/&idExpediente=145300&tipoExpedienteGestor=CONV&addRuta

Enllaç al web de l'ETNO

https://letno.dival.es/ca/actividad/premsa/convocatoria-del-premi-bernat-capo-2023

 

Darrers guanyadors:

 

- Viure a la caseta. Una aproximació a l’hàbitat rural temporal tradicional valencià, de Carles Rodrigo Alfonso

Animetes santes. Costums tradicionals valencians sobre el més-enllà, de Josep Lluís Santonja

Gat Vell. Dites marineres, de Francesc Xavier Llorca Ibi

-  Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú

-  Els bastonets d'Algemesí, de Toni Bellón

-  Fem safareig, d'Agnès Vidal i Vicedo

-  Fantasmes al palau, d'Ivan Carbonell Iglesias

 Bruixes, dimonis i misteris, d'Àlvar Monferrer

Darreres notícies

https://www.riberatelevisio.com/carles-rodrigo-guanya-el-premi-bernat-capo-de-cultura-popular-2021/