Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

 

Imatge del guardó del Premi Bernat Capó

 

Premi Bernat Capó

 

El Museu Valencià d'Etnologia i l'àrea de Cultura de la Diputació de València han convocat el Premi Bernat Capó 2020. Està obert el termini de presentació de les obres i finalitzarà l'11 d'octubre de 2020

Les bases oficials es poden trobar en aquest enllaç: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/718145/document/435460

Ací en fem una simplificació:

Primera - Beneficiaris. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat els premis en els últims cinc anys. 

Segona - Objecte. Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

- Deuran fer referència a qualsevol camp de la cultura popular valenciana, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.

- Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.

- Poden estar escrits en valencià o en castellà.

- Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.

- Els originals que opten al premi es presentaran a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls. 

Tercera - Premi. El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent, i que s’entén com a compensació pels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg general. 

Quarta - Termini de presentació. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 11 d'octubre de 2020. 

Cinquena - Forma de presentació. 

 1. Omplir la sol·licitud per la Seu Electrònica de la Diputació de València fent constar el pseudònim de l'autor/a i el títol de l'obra Enllaç ).
 2. Adjuntar per seu electrònica l'obra en format PDF. 
 3. Imprimir aquesta sol·licitud.
 4. Dins del termini de presentació cal enviar o presentar, al Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer dels Serrans, núm. 2, 46003 València) o als llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la següent documentació:
 • La sol·licitud impresa.
 • La Plica: un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor/a i el títol de l'obra a l'exterior, i que dins inclourà tant les dades de l'autor (Nom, cognoms, direcció postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI o de qualsevol document d'identificació vàlid), com una declaració jurada de què l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte a la data que finalitza el termini de presentació. En el cas de ser premiada en altre concurs haurà, abans que finalitze l'esmentat termini, de comunicar-ho mitjançant un escrit a L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia.
 •  

  Sisena - Obligacions del guanyador El/La guanyador/a queda obligat a :

  - Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

  - Lliurar a l’editorial un original de l’obra guanyadora en format electrònic.

  - Participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb el Museu Valencià d’Etnologia i l’autor/a. 

  Setena - Exemplars no premiats Els exemplars no premiats podran recollir-se en un termini de dos mesos comptat a partir de la data de lliurament del premi. Els exemplars que no es recullen seran destruïts una vegada passat aquest termini. 

  Vuitena - Règim jurídic i acceptació de les bases El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la llei 38/2003 General de subvencions i normatives concordants. 

  Enllaç a l'anunci de la Diputació de València: https://www.dival.es/labatlia-respon/content/premi-bernat-capo-dinvestigacio-i-difusio-de-la-cultura-popular-valenciana-2020

  Font: http://www.letno.es/ca/content/premi-bernat-capo-de-difusio-de-la-cultura-popular-2020

   

  Darrers guanyadors:

   

  Gat Vell. Dites marineres, de Francesc Xavier Llorca Ibi

  -  Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú

  -  Els bastonets d'Algemesí, de Toni Bellón

  -  Fem safareig, d'Agnès Vidal i Vicedo

  -  Fantasmes al palau, d'Ivan Carbonell Iglesias

   Bruixes, dimonis i misteris, d'Àlvar Monferrer