Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Bases del Premi de No Ficció Infantil Ma Dolores Català Amoròs

En el marc del certamen literari "Castellum Ripae", convocat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi de No Ficció Infantil Ma dolores Català Amoròs.

Aquí us fem cinc cèntims de les bases:

 1. Narracions escrites en valencià destinades a un públic lector entre 7 i 9 anys.

 2. Les obres presentades seran de no ficció i de caràcter lúdic (textos explicatius, d’educació en valors, culturals, històrics, antropològics, lingüístics, sociològics, científics, culturals, paisatgístics, de costums locals i/o de promoció del municipi, biografies i diaris) que tracten d'explicar un tema concret.

 3. A més del títol, caldrà especificar el tema tractat.
 4. L’extensió serà de 10 a 15 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

 5. El premi tindrà una dotació de 1.500 euros subjectes a la retenció d’IRPF corresponent, i la publicació de l’obra premiada a càrrec de l’editorial Edicions del Bullent.

 6. Les obres es podran presentar:
  a) En paper per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a.

  b) Mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: certamencastellumripae@gmail.com indicant a l’assumpte del correu el premi al qual opta (Premi  Soler i Estruch o  Premi Literatura Infantil). A més caldrà adjuntar dos arxius en format Word (.doc): un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.En cas que els originals es lliuren en paper, aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i portaran el títol corresponent. Si l'autor/a desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.

 7. Els premis es lliuraran el dia 8 de setembre de 2023.

 8. El jurat estarà format per Aïda Estrada, Carme Cardona, Mª Josepa Payà, Eli Llorens, Mari Carmen Vila, Richard Garrigues, Núria Sendra i el TASOC o persona amb qui delegue com a secretariat. El jurat tindrà una primera fase de lectura d’obres on participaran set membres del jurat i una segona on en participaran cinc.

 9. Les persones guardonades es comprometen a formar part del jurat de l’edició següent, que inclou la remuneració del susdit compromís.

 10. El veredicte del jurat serà inapel·lable.La dotació econòmica de les guanyadores i guanyadors correspon al dret d’autoria.

 11. Els treballs no premiats podran ser retirats als tres mesos del veredicte, llevat d’una còpia que passarà a l’Arxiu Municipal.

 12. La data final per a lliurar els originals serà el 3 de juliol de 2023 fins a les 14:00 hores en el registre d’entrada de l’Ajuntament o al correu abans indicat. Per correu s’enviaran a la següent adreça: Premis literaris. Certamen Literari Castellum Ripae. Plaça de l’Ajuntament, 8. C.P. 46270 Castelló. o per correu certificat fins a la mateixa data.

 13. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel·lable.

Darrers guanyadors: