Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Bases del Premi de Literatura Infantil Ma Dolores Català Amoròs

En el marc del certamen literari "Castellum Ripae", convocat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi de No Ficció Infantil Ma dolores Català Amoròs.

Aquí us fem cinc cèntims de les bases:

 1. Narracions escrites en valencià destinades a un públic lector entre 7 i 9 anys.

 2. Les obres presentades seran de caràcter lúdic, es valorarà que la trama del llibre pose en valor qualsevol branca del coneixement humà (textos d’educació en valors, culturals, històrics, antropològics, lingüístics, sociològics,científics, culturals, paisatgístics, de costums locals i/o de promoció del municipi, biografies, diaris, etc)que tracten d'explicar un tema concret. A més del títol, caldrà especificar el tema tractat.

 3. A més del títol, caldrà especificar el tema tractat.
 4. L’extensió serà de 10 a 15 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

 5. El premi tindrà una dotació de 1.500 euros subjectes a la retenció d’IRPF corresponent, i la publicació de l’obra premiada a càrrec de l’editorial Edicions del Bullent.

 6. Les obres es podran presentar:
  a) En paper per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a.

  b) Mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: certamencastellumripae@gmail.com indicant a l’assumpte del correu el premi al qual opta (Premi  Soler i Estruch o  Premi Literatura Infantil). A més caldrà adjuntar dos arxius en format Word (.doc): un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.En cas que els originals es lliuren en paper, aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i portaran el títol corresponent. Si l'autor/a desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.

 7. Els premis es lliuraran el dia 13 de setembre de 2024.

 8. El jurat estarà format per El jurat estarà format per Tobies Grimaltos, Míriam Gregori, Marta Grimaltos, Eli Llorens i Núria Sendra i el TASOC o persona amb qui delegue com a secretariat. El jurat tindrà una primera fase de lectura d’obres on participaran set membres del jurat i una segona on en participaran cinc.

 9. Les persones guardonades es comprometen a formar part del jurat de l’edició següent, que inclou la remuneració del susdit compromís.

 10. El veredicte del jurat serà inapel·lable.La dotació econòmica de les guanyadores i guanyadors correspon al dret d’autoria.

 11. Els treballs no premiats podran ser retirats als tres mesos del veredicte, llevat d’una còpia que passarà a l’Arxiu Municipal.

 12. La data final per a lliurar els originals serà el 15 de juliol de 2024 fins a les 14:00 hores en el registre d’entrada de l’Ajuntament o al correu abans indicat. Per correu s’enviaran a la següent adreça: Premis literaris. Certamen Literari Castellum Ripae. Plaça de l’Ajuntament, 8. C.P. 46270 Castelló. o per correu certificat fins a la mateixa data.

 13. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel·lable.

Darrers guanyadors: